ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകൾ ഭാഗം 2: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിനു ശേഷം

2
13
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകൾ  ഭാഗം 2: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിനു ശേഷം

സംഘപരിവാറിനെതിരായ ജനകീയ ഐക്യനിരയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട എങ്ങനെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുഗുണമാകും?

ഭാഗം 2: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിനു ശേഷം

ഈ പരിപാടിയ്ക്ക് ആധാരമായ പുസ്തകങ്ങൾ/റെഫെറെൻസുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു:

1 . MAWDUDI AND THE MAKING OF ISLAMIC REVIVALISM Seyyed Vali Reza Nasr
2 . https://cpim.org/history/formation-communist-party-india-tashkent-1920
3. Karen Leonard, “The Hyderabad Political System and Its Participants,” Journal of Asian Studies
4. Begum Mahmudah Mawdudi, “Mawlana Mawdudi,”
5. Thedailystar.net (Bangladesh), October 6, 2013.
6. Irfan Ahmad, Islamism and Democracy in India: The Transformation of Jamaat-e-Islami, 2010, Permanent Black, India
7. India: Reluctant Democrats – Jamaat e Islami Hind (JIH) ജാവേദ് ആനന്ദ്
8. Keeping the Faith How the Jama’at-e-Islami chronicles the failure of mainstream politics in Kashmir
Basharat Ali
9. SIMI, and its work PURNIMA S. TRIPATHI , Frontline.
10. ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കേരളത്തിൽ – ഓ അബ്ദുറഹ്മാൻ
11. https://jihkerala.org/blog/post-timeline/
12. ഏക സിവില്‍കോഡ് വാദവും ശരീഅത്ത് വിവാദവും കേരളത്തില്‍ , എം ഐ അനസ് മന്‍സൂര്‍
13. The economic problems of men and its islamic solution , mawdudi
14. Limits of Islamism Jamaat-e-Islami in Contemporary India and Bangladesh Maidul Islam.

For more Videos, please click here: https://www.youtube.com/upfrontstories

Connect with us on: –
Twitter: https://twitter.com/storiesupfront
Facebook: https://www.facebook.com/storiesupfront/
Website: https://www.upfrontstories.com/

upfrontstories comes from a commune of individuals bound by ideas and visions that are often conflicting and always diverse. Ever curious but hardly ever compliant. Creatively aware and intrigued by everything about humankind, mother nature and the cosmos. And ultimately, very conscious that we are all part of the same story.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here